REGULAMENTUL echipei orăşeneşti de fotbal FC „Făleşti” a or.Făleşti

Aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr. din REGULAMENTUL echipei orăşeneşti de fotbal FC „Făleşti” a or.Făleşti

I Dispoziţii generale

1. Echipa orăşenească de fotbal FC „Făleşti” a fost creată în baza deciziei

Consiliului orăşenesc Făleşti nr.07/20 din 04.09.2009 cu scopul popularizării

şi dezvoltării genului sportiv de fotbal , îmbunătăţirii bazei sportive , ridicării

măiestriei fotbaliştilor în procesul de antrenament , antrenării pe larg a

participării echipei la competiţiile raionale şi republicane, antrenării

tineretului în participarea sistematică a exerciţiilor fizice, selectării şi

pregătirii rezervelor pentru completarea echipei „Flacăra”.

2. În activitatea sa, echipa orăşenească de fotbal FC „Făleşti” se conduce de

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea normelor privind

reglamentarea unor probleme financiare în activitatea sportivă nr. 1552 din 04

decembrie 2002, modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova

nr. 1200 din 06 noiembrie 2007, Regulamentul Campionatului Naţional la

fotbal,aprobat de Comitetul Executiv al Federaţiei Republicii Moldova de

Fotbal şi se supune Consiliului orăşenesc Făleşti.

3. Baza tehnico-materială şi finanţarea se va efectua conform capitolului IX art.

30 al (1) al Legii nr.330 din 25.03.1999 „Cu privire la cultura fizică şi sport”.

4. Echipa este antrenată de antrenor calificat la solicitarea membrilor, care este

numit de primarul oraşului şi salarizat din sponsorizări.

5. Echipa este antrenată conform graficului propus de antrenor.

6. Antrenamentele se desfăşoară pe terenul de fotbal cu dimensiuni conform

normativelor, aflat în raza oraşului, folosit în baza contractului de comodat.

7. Antrenorul numeşte capitanul din membrii echipei de fotbal, care la rîndul

său, duce responsabilitate pentru disciplina echipei şi actele de participare la

8. Căpitanul echipei prezintă din timp oferta şi devizul de cheltuieli pentru

participarea la campionat la primăria oraşului Făleşti.

9. Conform Hotărîrii Guvernului R. Moldova nr.1552 din 04 decembrie 2002 şi

modificărilor prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr. 1200 din 06

noiembrie 2007 art.30, se stabilesc următoarele alocaţii:

-pentru hrana zilnică unui jucător pînă la 60 lei/zi de competiţie.

-pentru jocurile căştigate la campionatul raional de fotbal unui jucător se

– pentru participarea echipei la cantonamente sportive şi jocuri amicale

naţionale şi internaţionale- se efectuiază plata după devizul de cheltuieli

conform Regulamentului sau chemării.

-pentru performanţe obţinute la campionatul raional de fotbal echipa va fi premiată cu

pentru locul I – 15000 lei

pentru locul II – 10000 lei

pentru locul III -5000 lei

10. Consiliul orăşenesc Făleşti aprobă devizul de cheltuieli cu privire la

finanţrea echipei orăşeneşti de fotbal, audiază darea de seamă despre

participarea echipei la campionatul raional de fotbal.

11. Suspendarea activităţii echipei orăşeneşti de fotbal FC „Făleşti” este

înfăptuită de o comisie de suspenadare,desemnată de Consiliul orăşenesc.

II Dispoziţii de participare la campionat

1. Echipa orăşenească de fotbal FC „Făleşti” prezintă la comisia de organizare

a competiţiilor următoarele documente: tabelul nominal (2 exemplare),

familiile jucătorilor (conform paşaportului sau buletinului de identitate),

dactilografiate, cu ştampila medicului, gestionarea echipei, carnete de

legitimare, două fotografii color (4×5) identice, recent făcute, chitanţa de

plată a taxei şi vizelor de participare. Se admite legitimarea pînă la 25 de

jucători în divizia „B”, fiecare poate legitima în componenţa sa 3 (trei)

jucători străini,cu dreptul de joc.

2. Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită de Comisia Centrală de

Competiţii, conform Programului. Daca una din echipe nu se prezintă în

teren sau nu prezintă carnetele de legitimare ale jucătorilor pînă la ora

stabilită de program, ori se prezintă cu mai puţin de 7(şapte) jucători la

seniori , legitimaţii cu drept de joc, atunci meciul nu se va disputa. Echipei

în cauză i se va acorda înfrângere tehnică(0:3). Dacă o echipă nu se prezintă

la 2(două) jocuri consecutive sau alternative, va fi redusă din campionat şi

retrogradată cu o treaptă competiţională, începînd cu anul competiţional

următor. Dacă o echipă a jucat 50% din jocurile programate sau mai puţin,

rezultatele meciurilor programate se anulează. Dacă mai mult de 50%,

rezultatele se păstrează echipelor cu care sînt programate jocuri li se va

acorda victorie tehnică (3:0). Rezultatele unui joc de Campionat în toate

diviziile se consideră definitiv stabilit numai după omologarea lui de către

Comisia Centrală de Competiţii. Omologarea jocurilor de Campionat se face

– joc cîştigat – 3 puncte

– joc egal – 1 punct

– joc pierdut – 0 puncte

3. Clasamentul echipelor participante în campionat se stabileşte prin

acumularea punctelor pe toată durata campionatului. Echipa care după

disputarea jocurilor prevăzute în program, a obţinut cele mai multe puncte,

este clasată e primul loc.Dacă mai multe echipe se găsesc la egalitate de

puncte, locul ocupat de fiecare din ele în clasament se va stabili după

– punctele acumulate în meciurile directe (tur-retur);

– diferenţa de goluri în meciurile directe (tur-retur);

– diferenţa de goluri marcate şi primite pe parcursul campionatului;

– numărul de goluri marcate pe parcursul campionatului;

– numărul de victorii pe parcursul campionatului;

​REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL ORĂŞENESC FĂLEŞTI

RAIONUL FĂLEŞTI

DECIZIE

din 14 decembrie 2012

Cu privire la modificarea Regulamentului

echipei orăşeneşti de fotbal FC „Făleşti”

În temeiul art.14 al.(2) lit.m) din Legea privind administraţia publică

locală nr.436­ XVI din 28.12.2006, normelor privind reglamentarea unor

probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin Hotărîrea Guvernului

Rep.Moldova nr. 1552 din 04.12.2002, modificată prin Hotărîrea Guvernului

Rep.Moldova nr. 1025 din 29.12.2011 şi Regulamentul Campionatului raional

de fotbal, aprobat de Comitetul executiv al Federaţiei moldoveneşti de fotbal ,­

CONSILIUL ORĂŞENESC DECIDE:

1. Se modifică Regulamentul echipei orăşeneşti de fotbal FC „Făleşti” prin

adăugarea la punct. 9 a sintagmei:

­ pentru performanţe obţinute la campionatul raional de fotbal

echipa va fi premiată cu un premiu unic:

pentru locul I – 15000 lei

pentru locul II – 10000 lei

pentru locul III – 5000 lei

2. Premiul unic se va acorda în limitele prevăzute în buget.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei

Consultative de Specialitate Probleme Sociale, Învăţămînt, Ocrotirea

Sănătăţii Cultură, Turism, Tineret şi Sport (preşedinte ­ V.Ciuperca)

Preşedintele şedinţei Alexandru Cebotariov

Consiliului orăşenesc Nelli Savciuc