REGULAMENTUL echipei orăşeneşti de fotbal FC „Făleşti” a or.Făleşti

Aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr. din REGULAMENTUL echipei orăşeneşti de fotbal FC „Făleşti” a or.Făleşti I Dispoziţii generale 1. Echipa orăşenească de fotbal FC „Făleşti” a fost creată în baza deciziei Consiliului orăşenesc Făleşti nr.07/20 din 04.09.2009 cu scopul popularizării şi dezvoltării genului sportiv de fotbal , îmbunătăţirii bazei sportive , ridicării măiestriei fotbaliştilor în procesul de antrenament

Continue Reading →